Adres korespondencyjny
Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Stella"
ul. Hierowskiego 29
43-100 Tychy
e-mail: stella@stella.tsi.net.pl
Kontakt telefoniczny
Centrala: (32) 218 15 90,(32) 218 37 31,
                fax: wewn. 10,
                (32) 218 22 34
Dyżur techniczny (24h): 881 - 434 - 000
Godziny otwarcia
Poniedziałek: 700 - 1700
Wtorek - Czwartek: 700 - 1500
Piątek: 700 - 1300
Dojazd
 • Dojazd
 • RADA NADZORCZA PSM „STELLA” W TYCHACH

  1. Aniela Cieślińska - Przewodnicząca RN
  2. Wiesław Radoński - Z-ca przewodniczącego RN
  3. Andrzej Maszerowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RN
  4. Roman Serafin - Sekretarz RN
  5. Wiesław Bonarski
  6. Maria Kalbrun
  7. Janusz Kopera
  8. Włodzimierz Pazio
  9. Czesław Polok
  10. Jolanta Wysocka