Adres korespondencyjny
Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Stella"
ul. Hierowskiego 29
43-100 Tychy
e-mail: stella@stella.tsi.net.pl
Kontakt telefoniczny
Centrala: (32) 218 15 90,(32) 218 37 31,
                fax: wewn. 10,
Dyżur techniczny (24h): 881 434 000
Inspektor Ochrony Danych:
               tel.: 696 003 157
               e-mail: bozena.czajka@mbmtychy.pl
Godziny otwarcia
Poniedziałek: 700 - 1700
Wtorek - Czwartek: 700 - 1500
Piątek: 700 - 1300
Dojazd
  • Dojazd
  • Historia

    Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "STELLA" istnieje od lipca 1990 roku kiedy to grupa członków-założycieli zarejestrowała w Sądzie Rejonowym w Katowicach Statut Spółdzielni. Głównym celem tej inicjatywy było znalezienie właściwej formy dla zaspokajania potrzeb mieszkaniowych pracowników Fabryki Samochodów Małolitrażowych S.A. przez zakończenie budowy zakładowego osiedla "Stella"; stąd też wzięła się nazwa Spółdzielni. Pierwotne plany nie zostały jednak zrealizowane, a powołany Zarząd PSM "STELLA" otrzymał w 1991 roku propozycję przejęcia od FSM-u, jego zasobów mieszkaniowych położonych w Tychach. Były to budynki w całości wybudowane przez FSM S.A. na potrzeby pracowników. Zlokalizowane w nich mieszkania miały status mieszkań hotelowych i zakładowych. W czerwcu 1992 roku Spółdzielnia zakupiła od FSM S.A. 1556 mieszkań o powierzchni użytkowej ok. 79 tys. metrów kwadratowych w 35 budynkach zlokalizowanych na osiedlach "Honorata" , "Karolina" , "Łucja" i "DMM" wraz z prawem do wieczystego użytkowania gruntów o pow. ok. 14,5 ha. Przejęte budynki były w złym stanie technicznym, od czasu wybudowania nie remontowano ich i nie modernizowano. Budynki te zostały oddane do zamieszkania w latach : "Honorata" - 1974; "Karolina" - 1978; "DMM" - 1984; "Łucja-1" - 1986; "Łucja-2" - 1988-89. W latach 1994-96 dzięki dotacjom budżetowym (wojewódzkim i krajowym) przeprowadzono termomodernizację zasobów polegającą na : ociepleniu budynków i likwidacji "acekolu"; opomiarowaniu głównych węzłów cieplnych; montażu zaworów termostatycznych; montażu głównych zaworów gazowych na zewnątrz budynków. Pierwotnie członkami Spółdzielnie zostawali prawie wyłącznie pracownicy FSM S.A. (obecnie Fiat Auto Poland S.A.). Wszyscy przystępujący do Spółdzielni członkowie uzyskują spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Od początku Spółdzielnia koncentruje się na poprawie warunków zamieszkania w istniejących zasobach mieszkaniowych.